attraktiva-fastigheter

 

 

Fastighetsbeståndet består av en totalyta på över 100 000 m2 där 35 000 m2 är under tak i Uddevalla och Säffle. Vi har lokaler för industri, produktion, lager, kontor och butiker. I en av våra fastigheter kan vi också erbjuda ett centralt beläget kontorshotell.

 

Attraktiva fastigheter med gott värdskap och kompetenta medarbetare

Alla fastigheter bedöms ha bra förutsättningar för en god tillväxt och attraktiv hyresmarknad lägesmässigt inom industri, produktion, lager, kontor, butiker och kontorshotell.

En nära och öppen dialog med hyresgästerna ger en högre servicegrad än andra fastighetsbolag. Med det breda utbudet på lokaler hjälper vi hyresgästen att prestera på topp då våra attraktiva lokaler gör att vi bland annat är förstahandsalternativet på marknaden. Med våra 35 000 m2 uthyrningsarea blir det möjligt för våra befintliga hyresgäster att byta till ett nytt attraktivt lägga utan att behöva byta hyresvärd.

Fastigheterna sköts med egen anställd personal. Därför möter hyresgästerna personal med stor kunskap om både fastigheterna och hyresgästernas behov. Vi tror på en god och långsiktig relation, där vi förstår dina behov och din affär, den personliga relationen får du hos oss. För oss betyder gott värdskap att värna om varje hyresgäst.

För de hyresgäster som vill ha en enklare vardag erbjuds kontorsnära tjänster, till exempel telefoni, reception, posthantering, vaktmästeri, internet och IT-tjänster.